הקשבה משקפת

הנעת השינוי התפיסתי וההתנהגותי אצל המשפחה, המתבצע באמצעות מיומנויות בין אישיות של המלווה.


מיומנויות בין אישיות מחזקות את שיח השינוי בין המלווה למשפחה. תומכות ביכולת המשפחה ליישם את הנדרש ממנה. מסייעות להפנמת השינוי ולהתמדה לאורך זמן בתהליך ורכישת הרגלים כלכליים נכונים.

מיומנויות בין אישיות בסיסיות
1 - הקשבה משקפת.
2 - שאילת שאלות.
3 - הנעת שינוי באמצעות עידוד ושימוש בסולמות שינוי.

הקשבה משקפת
הקשבה היא נוכחות מודעת של המלווה בתקשורת עם המשפחה. מאפשרת למשפחה להיות במרכז, מסייעת לה בחקירה עצמית ומקדמת את השיחה. השיקוף מחלץ את המסר המרכזי מתוך דברי המשפחה, מה שמאפשר הבהרה, מיקוד, חידוד ובדיקה שאכן הבנו את המשפחה באופן נכון. הקשבה משקפת מבוססת על אמפתיה, שהיא היכולת להבין את הזולת, מבלי לשפוט אותו. היא מתייחסת פחות למה אנחנו חושבים או רוצים לשמוע ויותר למה עומד מאחורי הדברים שאנחנו שומעים.

המשפחה משתפת את המלווה בקושי שיש לה. המלווה מקשיב בנוכחות מלאה, משקף את התוכן שהבין ומוודא שהבין נכון.

מתוך הדברים אני מבין ש.........   האם הבנתי נכון?  


שאילת שאלות

שאלות פתוחות - שאלה שהתשובה אליה אינה כן / לא. מאפשרת חקירה וגילוי משותף של המציאות הכלכלית של המשפחה, מאפשרת הרחבת ההכרות והאמון בין המלווה למשפחה, מדובבת ומעלה מידע רב. 

שאלות אי התאמה - מאפשרות לזהות אי התאמה בין התנהגות המשפחה ובין ערכיה ומטרותיה המוצהרות. מטרתן ליצור בוחן מציאות עבור המשפחה ולעודד חשיבה ודיבור על משמעות ההחלטות שהיא מקבלת.

שאלות שיוצרות שיח שינוי - שאלות שגורמות למשפחה לרדת לפרטים כיצד יתבצע השינוי שהן מייחלות אליו. לדוגמה: מה לדעתך יסייע לכם לבצע את השינוי? מה המשאבים שתהיו זקוקים להם לצורך זה? האם יש אנשים שיכולים לסייע לכם בכך? מה יהיו שלבי היישום של השינוי?

טכניקות של הנעת שינוי באמצעות עידוד ושימוש בסולמות השינוי


עידוד


מטרת העידוד להעצים ולהגביר את תחושת המסוגלות של המשפחה. עידוד מתייחס למעשה ולא לעושה, הוא תיאורי, ענייני וחיובי. מדגיש מאמץ, עשייה, תהליך ולא את התוצאה הסופית.

סולמות השינוי

חשיבות / רצון – (הבנת החשיבות של השינוי)
בסולם מ 1 עד 10 עד כמה חשוב לך לבצע את השינוי?

מסוגלות - (בטחון עצמי לקראת השינוי)
בסולם מ 1 עד 10 עד כמה אתה מרגיש בטוח ביכולתך לבצע את השינוי?

ניתן להתייחס להצלחות עבר, הישגים בתהליך הנוכחי, משאבים אישיים וזוגיים.

מוכנות  - מחויבות לבצע את השינוי (סדרי עדיפויות).
בסולם מ 1 עד 10 עד כמה אתה מוכן לעשות את השינוי?


שתי אפשרויות לכל אחד משלושת המצבים: חשיבות, מסוגלות ומוכנות.

מה הביא אותך לומר __ ולא פחות ?

או - מה יעזור לך לעלות מ __ ל __ ?בהצלחה לכולנו